Garantie

Garantie

Garantie op onderhoudswerken

Alle onderhoudswerken worden uitgevoerd onder garantie. De garantie geldt enkel op de gebruikte onderdelen, aangekocht bij Maakmijnfiets.
Verborgen gebreken of gebreken waarvoor de klant geen uitdrukkelijke opdracht heeft gegeven vallen niet onder de garantie.

Herstelling lekke banden : er worden in regel steeds nieuwe binnenbanden geplaatst. De garantie is zeer beperkt in tijd en wordt geval per geval bekeken. Indien nodig zal in overleg met de klant beslist worden om ook de buitenband te vernieuwen

Garantievoorwaarden nieuwe fietsen*

Alle fietsen die verkocht worden vallen onder de garantievoorwaarden van de fabrikant.
Deze kunnen verschillen van fabrikant tot fabrikant. Regel is echter dat je 2 jaar garantie hebt op de fiets, met uitsluiting van slijtage gevoelige onderdelen.
De garantie geldt enkel op fouten ontstaan bij normaal gebruik. Schade ontstaan door valpartijen of ongelukken worden uitgesloten.

Bij calamiteiten wordt ervan de klant verwacht dat hij alles onderneemt om de schade te beperken en gevolgschade uit te sluiten.
Maakmijn fiets kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade die vermeden had kunnen worden.

Indien een fiets teruggestuurd moet worden naar de fabrikant wegens oorzaken die buiten de garantie vallen zijn de transportkosten ten laste van de klant.

Garantievoorwaarden op tweedehandsfietsen en -onderdelen

Tweedehandsfietsen en tweedehands onderdelen worden verkocht met een verkorte garantie van 1 jaar, met uitsluiting van de slijtage door gewoon gebruik.

*Uitsluiting van Garantie nieuwe fietsen:

Alle gewone e-bikes worden afgesteld geleverd met een maximum snelheid van 25 km/u . Als blijkt dat de klant de snelheid heeft opgedreven vervalt de garantie.

Bij vaststelling van gebreken of schade wordt de eigenaar gehouden alles te ondernemen om de schade te beperken.  De klant wordt gehouden om zo snel mogelijk de schade of tekortkomingen te rapporteren en te laten herstellen.  Alle gevolgschade die ontstaat door het niet naleven van deze regel worden niet gedekt door de garantievoorwaarden.

Garantie wordt niet verleend indien:
– De (elektrische) fiets oneigenlijk of onzorgvuldig is gebruikt of beschadigd is door een verkeersongeval of valpartij.
– De schade te wijten is aan normale slijtage van onderdelen zoals banden, ketting, kabels, spaken en remblokjes enz.
– Onderhoud en herstellingen dienen uitgevoerd te worden door erkende fietsenmakers. Schade die ontstaan is wegens slechte of ondeskundig onderhoud en herstellingen door derden worden niet gedekt.
– Voor reparaties niet-originele onderdelen zijn gebruikt of indien die onjuist gemonteerd zijn.
– De constructie gewijzigd is.
– De snelheid van de elektrische fiets opgedreven werd
– De fiets voor verhuur, wedstrijden, jumping of trailrijden is gebruikt.
– Schade ontstaan door een ongeval
– Roestvorming ontstaan is op gelakte, verchroomde en aluminium onderdelen van de fiets omdat de fiets niet regelmatig is onderhouden of schoongemaakt.
– Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak, corrosie of chroomroest
– Schade ontstaan door onjuist afstellen of onjuiste spanning van bewegende delen van de fiets en /of het onjuist gebruiken of onderhouden van de fiets.

*Uitsluiting van Garantie : gevolgschade

Bij vaststelling van gebreken of schade wordt de eigenaar gehouden alles te ondernemen om de schade te beperken.  De klant wordt gehouden om zo snel mogelijk de schade of tekortkomingen te laten herstellen.  Alle gevolgschade die ontstaat wegens het niet opvolgen van de gebruiksregels worden niet gedekt door de garantievoorwaarden.

*Uitsluiting van Garantie Batterijen:
Batterijen dienen minstens 1 keer per 3 maanden opgeladen worden. Als blijkt dat hieraan niet voldaan werd vervalt de garantie.
Schade door ‘diepte ontlading’ is niet gedekt.
Schade ontstaan door verkeerd gebruik of externe factoren (laten vallen of ongelukken) worden uitgesloten.

Plaats van uitvoering garantiewerken

Gezien de aard van de verkochte artikelen (fietsen en aanverwanten)  worden de garantiewerken uitgevoerd in het atelier in Wommelgem.
De goederen die hersteld dienen te worden onder garantie dienen aangeboden worden in het atelier in Wommelgem.
Indien de klant de herstelling bij hem thuis wenst te laten uitvoeren zijn de geldende verplaatsingonkosten van toepassing (cfr verplaatsingskonkosten)

Uitsluiting garantie bij openstaande facturen :

Om beroep te kunnen doen op de garantie dienen alle openstaande facturen voldaan zijn.

 

De volledige verkoopsvoorwaarden zijn hier terug te vinden