e-bike tuning

Wat is e-bike tuning

Regelmatig wordt de vraag gesteld om een e-bike sneller te laten rijden dan 25 km/u.

In principe kan een middenmotor sneller rijden dan 25 km per uur, maar daar zijn ze eigenlijk niet voor gemaakt.  De snelheidbegrenzing wordt softwarematig gedaan op basis van het snelheidssignaal dat de controller (besturingssysteem) van de snelheidssensor ontvangt.

Bij tuning worden de impulsen van de snelheidssensor gehalveerd en afhankelijk van het systeem zal je ook maar de helft van de werkelijke snelheid kunnen aflezen op je display.  Sommige systemen zullen wel de juiste snelheid weergeven en sommige kan je zelfs op- en afzetten door je Walk assist toets te gebruiken.

Plaatsing van Tuning tools

Je kan de tuning tools vrij aankopen, maar Maakmijnfiets doet geen plaatsing ervan.  Door het plaatsen zal je overmatige slijtage van je systeem krijgen en vervalt je fabrieksgarantie.  Je kan kiezen voor tuning boxen die je zelf eenvoudig kan aanbrengen of verwijderen.  Ze worden over je snelheidssensor geschoven en halveren het aantal impulsen van je snelheidssensor.

Is het wettelijk?

Waarschuwing:

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de verkochte tuning chips alleen mogen worden gebruikt op voor openbaar verkeer afgesloten wegen of eigen terrein. Het gebruik van de verkochte producten leidt tot de manipulatie van de maximale snelheid van uw e-bike en dat is niet toegestaan op de openbare weg. Er wordt door ons dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor toekomstige schade aan voorwerpen en/of personen voortvloeiend uit de montage van de door ons verkochte producten. Gebruik is geheel voor eigen risico! De garantie van uw E-bike kan worden beperkt door het ondeugdelijk gebruik of toepassing van onze producten aangezien de montage een modificatie of manipulatie van uw e-bike is.

Verzekering

Waarschuwing:

Fietsen die uitgerust zijn met een tuning tool zullen geweigerd worden door elke verzekering.  De verzekering zal zich steeds terugtrekken uit alle schadegevallen die ontstaan zijn door het rijden met een opgedreven fiets.
Dit kan tot zeer ernstige financiële gevolgen leiden.